Ổ cắm điện thông minh

OS-PLUGA-240

  • Ổ cắm thông minh hoạt động với bộ điều khiển trung tâm Onsky (OS-UniGW-110).
  • Thiết bị có thể cắm vào bất kỳ ổ cắm nguồn AC
  • Sau đó dùng để tiếp tục cắm đèn hoặc đồ điện gia dụng
  • Chuẩn kết nối: Zigbee 2.4Ghz
  • Cự ly kết nối (đến bộ điều khiển trung tâm): lên đến 100m
  • Nguồn AC: 110VAC – 240VAC – 50Hz/60Hz
  • Dòng tải: 12 Amps
  • Chuẩn cắm: A và B
  • Mobile App: Ti về ứng dng “ONSKY SMART” từ Google Play hoặc Apple App Store